فروشگاه

مطالبات زعفران کاران پرداخت شد.

زعفران

مطالبات زعفران کاران پرداخت شد. 1402/02/03 روز یکشنبه محمد آقامیری در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: یکی از کالاهای مهم در بخش کشاورزی زعفران میباشد زیرا اشتغال و ارزآوری بالایی برای کشور دارد. با قیمت حمایتی زعفران های سه استان خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و خراسان رضوی خریداری شده است. ایشان […]