فروشگاه

پرداخت 99 درصد مطالبات کلزاکاران

کلزا

پرداخت 99 درصد مطالبات کلزاکاران 1402/04/07 امروز چهار شنبه به گزارش خبرنگار مهر محمدباقر منوچهری اظهار کرد: 20 هزار و 280 تن کلزا از کشاورزان گلستانی امسال خریداری شد. ایشان اضافه کرد: ۴ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان پول تا کنون به کشاورزان پرداخت شده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان ادامه داد: […]