مهمترین نقش سولفات آهن

سولفات آهن

مهمترین نقش سولفات آهن مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   مهمترین نقش سولفات آهن در بحث کشاورزی رشد گیاهان و تشکیل کلروفیل است که در کشاورزی یکی از مهمترین نهاده به حساب می آید. گیاه برای اینکه سوخت و ساز خوبی داشته باشد نیاز […]