جلبک دریایی چه کودی است؟

کود جلبک دریایی

کود جلبک دریایی گنجینه‌ای از دل دریاها کود جلبک دریایی به عنوان گنجینه‌ای که از دل طبیعت به دست می‌آید، خواص بیشماری دارد. این ماده ارگانیک که منبعی غنی از مواد آلی و معدنی می‌باشد، بدون اینکه کوچکترین آسیبی به طبیعت بزند، استخراج می‌شود. ویژگی های منحصر به فرد عصاره جلبک دریایی و تاثیر این […]