شگفت انگیز ترین کود برای درخت گردو

کوددهی درخت گردو

شگفت انگیز ترین کود برای درخت گردو مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   شگفت انگیز کود برای درخت گردو کود مرغی LIFE است که جزو یکی از بهترین کودهای غیر شیمیایی می باشد. این کود حاوی سه عنصر اصلی می باشد که درخت گردو […]