کود مایع مرغی برای پسته

کود مرغی مایع

کود مایع مرغی برای پسته مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   کود مایع مرغی حاوی نیتروژن است. از آنجا که باغداران میدانند برای تولید یک پسته با کیفیت باید از کودهای نیتروژن دار استفاده کنند میتوانند کود مایع مرغی را جایگزینی کودهای حیوانی بکنند […]

مزایای کود مرغی مایع

کود مرغی مایع

مزایای کود مرغی مایع مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   یکی از بهترین و مناسب ترین کود که در همه فصل های سال در مزارع قبل از کاشت همراه با شخم زدن می توان استفاده کرد کود مرغی مایع است اما در باغاتی که […]