تاثیر فوق العاده گوگرد در کشاورزی

تاثیرات گوگرد در کشاورزی

تاثیر فوق العاده گوگرد در کشاورزی مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   مهم ترین ماده معدنی مورد نیاز برای رشد گیاهان بعد از ازت ، فسفر و پتاس بشمار می‌رود گوگرد است که در صنعت کشاورزی زیاد توجه آن چنانی نمیشود. گوگرد همان سولفور […]