استفاده از پهباد در کشاورزی

عکس پهباد

استفاده از پهباد در کشاورزی مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   ساخت پهباد یکی از فناوری هایی است که با ساخت آن پیشرفت چشمگیری در صنعت کشاورزی به وجود آمده است. استفاده از پهباد در زمینه کشاورزی تاثیر بسزایی دارد. باعث شده که مراقبت […]