فروشگاه

گسترش طرح کنترل بیولوژیک آفات در مزارع استان البرز

گسترش طرح کنترل بیولوژیک آفات در مزارع استان البرز مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان البرز اظهار داشت که از ابتدای سال جاری تا الان 110هکتار گوجه فرنگی ، 10 هکتار پنبه و 11 هکتار سیب درختی و همچنین پنج هکتار از گلخانه های توت فرنگی در استان البرز تحت برنامه کنترل بیولوژیک آفات قرار […]