فروشگاه

150 هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به زیرکشت کلزا رفت

150 هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به زیرکشت کلزا رفت. 1401/08/29 به گفته سیروس بیک بکان امسال سطح زیرکشت کلزا برابر با پارسال 150هکتار میباشد که از هر هکتار 4 تن کلزا برداشت میشود. سعی داریم امسال از نظر کیفی وضعیت کشت را ارتقا دهیم. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری […]