در مزارع ذرت بوشهر آلودگی آفت قرنطینه ای کرم برگ خوار پاییزه گسترش یافت.

در مزارع ذرت بوشهر آلودگی آفت قرنطینه ای کرم برگ خوار پاییزه گسترش یافت.

1402/12/26

امروز شنبه کبری توکلی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از بوشهر اظهار کرد: یکی از مهمترین و خسارت مهم آفات ، آفت کرم برگ خوار پاییزه با دامنه میزبانی وسیع است. در مزارع ذرت استان حضور و بروز خسارت مشاهده و تایید شده است. با توجه به قدرت تخریب این آفت نیاز است برای مبارزه با آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.

ایشان تصریح کرد: گیاهان علوفه ای مهمترین میزبان آفت کرم برگ خواره پاییزه است. این مهم می تواند برای بخش کشاورزی و دامداری یک تهدید مهم باشد.

نوکلی افزود: از مزارع استان بوشهر حدود 190 هکتار ذرت کشت شده است. شهرستان عسلویه و دشستان غالبا در مراحل ابتدایی رشد هستند که به این آفت آلوده شدند. افزایش این آلودگی به 400 هکتار پیش بینی شده است.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر عنوان کرد: 65 هزار و 130 هکتار سطح پایش مزارع استان مخصوصا ذرت ، گندم و سبزی و صیفی می باشد.

در پایان ایشان ادامه داد: با توجه به قدرت پروازی ، تولید مثل بالا ، دامنه میزبانی گسترده این آفت و رفتار تهاجمی لازم است در زمینه تامین اعتبار و نهاده ، مدیریت بحران استانداری و همه نهادهای متولی با جهادکشاورزی همکاری داشته باشند.

توزیع بیش از 42 هزار تن کود اوره بین کشاورزان ایلامی