فرم درخواست اخذ عاملیت سازمان تامین نهاده ایران
دپارتمان کشاورزی

همکار گرامی ، خواهشمند است فرم ذیل را با دقت مطالعه و با توجه به اهمیت تک تک سوالات مطرح شده در فرایند پذیرش شما، پاسخ آنها را به دقت کامل و پر کنید . ( سوالاتی که دارای جواب هستند را خالی نگذارید)