استقبال از ثبت سفارش کود تحقیقاتی سوپر میکس اولترا

استقبال از ثبت سفارش کود تحقیقاتی سوپر میکس اولترا


1401/08/24

به نقل از روابط عمومی شرکت تامین نهاده ایران مراحل توزیع نهاده حمایتی ، تحقیقاتی سوپر میکس اولترا از دو روز قبل آغاز و با توجه به محدود بودن این محصول وارداتی صرفا این محصول به کشاورزان عزیز با نرخ حمایتی توزیع میگردد .

در همین راستا مسئول سازمان فروش این شرکت اعلام کرد با توجه به اینکه این محصول به تازگی وارد ایران شده و تعداد آن بسیار محدود است این سازمان فروش فقط قادر به ارائه یک پک از این محصول بوده و صرفا در اختیار کشاورزان عزیز قرار میگیرد . همچنین در ادامه نسبت به مراحل تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بر روی این کالا و مزایای آن را بیشمار خواند.

#سوپر میکس اولترا #کود سوپر میکس اولتزا #الترا #اولترا

لذا با توجه به نیاز خشکسالی و همچنین بیماری های مختلف گیاهان این شرکت با همکاری شرکت تحقیقات کشاورزی ACAS اقدام به ورود آزمایشی این محصول نموده است .

خانم مهندس کاردان در ادامه به جهت سهولت دسترسی کشاورزان عزیز شماره تماس 02191012323 سازمان فروش تامین نهاده ایران را برای کشاورزان اعلام نمود .

لازم به توضیح است ثبت سفارش این کالا توسط نمایندگان انجام نمیشود و صرفا از طریق تماس تلفنی با سازمان فروش تامین نهاده و یا از طریق سایت این شرکت به آدرس

 https://taminerp.com صورت میپذیرد .

بهترین گوگرد و انواع آن